Kontakt

Příklady nejběžnějších nátěrů


Příklady nejběžnějších nátěrů:

Nátěr…

… nové fasády: zakrytí nenatíraných ploch, penetrace, 2x nátěr (např. Vivecryl, Primalex, Barlet aj.), likvidace zakrývacích materiálů

… již natřené fasády: při velmi znečištěné fasádě – ostříkání Wap, zakrytí nenatíraných ploch, drobné zednické opravy, penetrace, 2x nátěr (viz předchozí bod), likvidace zakrývacích materiálů

… nových dveří, oken a jiných dřevěných prvků kdycí barvou: napuštění syntetickým základem, přebroušení, potah tmelem, přebroušení, synetický základ, 1x synt. /olejový email/ akrylát. barvou

… již natřených dveří, oken a jiných dřevěných prvků krycí barvou: při nepevném stávajícím nátěru: opálení, obroušení, napuštění synt. základem, potah tmelem, synt. základ, synt. /olejový email/ akrylát. barvou

… již natřených dveří, oken a jiných dřevěných prvků krycí barvou: při pevném stávajícím nátěru – přebroušení, zatmelení, přebroušení, synt. základ, 1x synt. /olejový email/ akrylát. barvou

… nových dveří, oken a jiných dřevěných prvků lazurou: zachování letokruhů dřeva – napuštění napouštědlem, 1x lazura, přebroušení, 2x lazura, dle potřeby lak

… nových rýn, svodů, střech, parapetů a jiných prvků z pozinkovaného plechu: odmaštění, základní nátěr reaktivní barvou, 2x nátěr /synt. email/ akrylát. barvou Eternal /asfaltohliníkovou barvou/

… již natřených rýn, svodů, střech, parapetů a jiných prvků z pozinkovaného plechu: přebroušení, synt. základ, 2x nátěr viz předchozí bod

… nových zárubní, radiátorů, trubek a jiných kovových prvků: přebroušení, odmaštění, synt. základ, 1x nátěr synt. email

… již natřených zárubní, radiátorů, trubek a jiných kovových prvků: přebroušení, tmel (pouze u zárubní apod.), přebroušení, synt. základ, 1x nátěr synt. email