Kontakt

Příklady maleb


Příklady maleb na nejpoužívanější vápenné omítky a sádrokarton:

 Malba…

 … na novou omítku na bílo: zakrytí nemalovaných ploch, přebroušení nové omítky, vápenný pačok, tmel, 2x malba ( například barvami Primalex Standard, Primalex Plus, IPM Plus, Primalex Polar, Interbal 2, Neopalin aj. ), úklid po malování

… na nový sádrokarton na bílo: zakrytí nemalovaných ploch, penetrace, 2x malba (například barvami Primalex Polar, interbal 2 ), úklid po malování

… na již malovanou omítku s pevným podkladem na bílo: přesun nábytku doprostřed místnosti, zakrytí nemalovaných ploch, při savém podkladu penetrace, izolace zateklých míst, tmel, na problémové praskliny bandáž trhlin zdiva, 2x malba ( např. Primalex Standard, Primalex Plus, IPM Plus, Primalex Polar, Interbal 2, Neopalin aj. ), při skvrnách od plynu nebo nikotinu 1 x Savo, úklid po malování souběžně s přesunem nábytku zpět na místo

… na již malovanou omítku s nepevným podkladem na bílo: přesun nábytku doprostřed místnosti, zakrytí nemalovaných ploch, oškrabání stávající malby, penetrace, drobné zednické opravy, tmel případně bandáž, izolace zatečenin, 2x malba ( Primalex Standard, Primalex Plus, IPM Plus, Primalex Polar, Neopalin aj.), Savo, úklid s nastěhováním nábytku zpět na místo

… na novou omítku barevně: zakrytí nemalovaných ploch, přebroušení nové omítky, penetrace, tmel, 2x malba při světlých odstínech – lze namíchat pomocí pigmentů (Primalex Standard, Primalex Plus, IPM Plus, Primalex Polar, Interbal 2, Neopalin aj. ), při sytých odstínech necháváme namíchat v color centru (např. Primalex Procolor, Super neopal, Dulux aj. ), při velmi sytých odstínech jsou nutné další vrstvy kvůli špatné kryvosti, dále následuje úklid po malování

… na nový sádrokarton barevně: zakrytí nemalovaných ploch, penetrace, malba viz předchozí bod

… na již malovanou omítku s pevným podkladem barevně: přesun nábytku doprostřed místnosti, zakrytí nemalovaných ploch, při savém podkladu penetrace, izolace zatečenin, tmel, bandáž, malba viz nová omítka barevně, Savo, úklid po malování souběžně s přesunem nábytku zpět na místo

… na již malovanou omítku s nepevným podkladem barevně: přesun nábytku doprostřed místnosti, zakrytí nemalovaných ploch, oškrabání stávající malby, penetrace, drobné zednické opravy, tmel případně bandáž, izolace zatečenin, malba viz předchozí bod, úklid a přesun nábytku